Golden Globe Energy

Encyklopedia fotowoltaiki

ENCYKLOPEDIA

Prąd zmienny

Rodzaj odwracalnego ogniwa galwanicznego, służy do wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej w postaci chemicznej.

Najtańsze i najmniej wydajne spośród wszystkich paneli fotowoltaicznych. W zależności od producenta i modelu, ich sprawność to 6-10%.

Pozwala określić czy dana instalacja fotowoltaiczna została zamontowana poprawienie, zgodnie z projektem i wytycznymi montażowymi.

Prąd stały.

Zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego.

Instalacja wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii cieplnej lub prądu elektrycznego.

Inaczej Inwerter. Serce instalacji fotowoltaicznej. Zamienia prąd stały na prąd zmienny, który może już bezpiecznie zasilać urządzenia w naszym budynku.

Jest to rodzaj elektrowni słonecznej wykorzystująca efekt fotowoltaiczny do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Jej główne składniki to moduły fotowoltaiczne i falownik.

Napięcie prądu w panelu fotowoltaicznym w momencie niepodłączenia do żadnego obciążenia.

Konstrukcja zbudowana z tak zwanych trójkątów stosowana w przypadku dachów płaskich zapewniająca modułom fotowoltaicznym na dachu odpowiednią wytrzymałość, aerodynamiczność, optymalny kąt padania promieni słonecznych oraz ułatwia spływanie wszelkim zanieczyszczeniom oraz opadom atmosferycznym z powierzchni modułów. System montażu na dach płaski dzielimy na inwazyjny i balastowy.

 

Pierwiastek chemiczny o symbolu Si, drugi po tlenie najczęściej występujący pierwiastek w przyrodzie, główny materiał budulcowy ogniw fotowoltaicznych. Krzem do celów fotowoltaicznych musi być w 99,9% w czystej postaci. Najefektywniejsze jest wykorzystanie ogniw z krzemu monokrystalicznego.

Określa wartość potencjalnej wielkości energii elektrycznej możliwej do uzyskania przez instalację fotowoltaiczną.

Urządzenie zamieniające energię słoneczną w prąd elektryczny.

Moduły monokrystaliczne charakteryzują się najlepszą klasą krzemu, przez co są bardziej wydajne. Ich sprawność to 15-19%.

 

Program rządowy skierowany do gospodarstw domowych, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej, nawet do 5000 zł.

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne.

Skrót od zwrotu Odnawialne Źródła Energii. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in. energię, słoneczną, wiatrową, wodną oraz geotermalną.

Element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła)w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Układ połączonych szeregowo ogniw tworzy moduł fotowoltaiczny potocznie nazywany panelem słonecznym.

Instalacja fotowoltaiczna przyłączona do sieci energetycznej.

Urządzenie elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych, pozwalające osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji.

Skrót od słowa fotowoltaika.

Ich sprawność wynosi 14%-16%. Są tańsze w produkcji od paneli monokrystalicznych.

Przygotowywany dla każdego klienta unikalny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Prosument to jednocześnie konsument i producent. W fotowoltaice oznacza, iż prosumentem jest osobą, która wytwarza energię elektryczną dzięki instalacji fotowoltaicznej i wykorzystuje ją do własnych potrzeb. Od niedawna prosumentem mogą być również przedsiębiorcy.

To możliwość odliczenia od podatku kwoty wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym.

Jednostka mocy – kilowat (1 kW = 1000 W).

Scroll to Top