Jako firma wdrażająca zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniamy interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Społeczna odpowiedzialność oznacza m.in. inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, sport, kulturę, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach. Wszystko to przyczynia się do kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Aktywnie uczestniczymy w Lubelskiej Akcji Charytatywnej przekazując część naszych dochodów na cele charytatywne. Wspomagamy zbiórki dla osób potrzebujących:
– Akcja MotoSerce
– pomoc Domom Dziecka

Scroll to Top