We współpracy z klubem sportowym Lublinianka, stworzyliśmy program mający na celu promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz integracji społecznej poprzez różnorodne działania sportowe.

Program zakłada wspieranie lokalnych społeczności w rozwijaniu pasji sportowych, tworzeniu przyjaznych przestrzeni sportowych oraz organizacji wydarzeń sportowych dla wszystkich grup wiekowych.

Elementy Programu:

1. Organizacja Wydarzeń Sportowych
– Cykliczne imprezy sportowe takie jak zawody biegowe, turnieje piłkarskie, rajdy rowerowe czy festiwale sportowe, mobilizujące do aktywności fizycznej i rywalizacji.
– Warsztaty i treningi sportowe prowadzone przez instruktorów i trenerów, umożliwiające mieszkańcom rozwijanie swoich umiejętności sportowych.

2. Programy Aktywizacji Młodzieży oraz Wsparcie SKS
– Projekty skierowane do dzieci i młodzieży, promujące aktywność fizyczną jako sposób spędzania wolnego czasu oraz rozwijające umiejętności sportowe i społeczne.
– Stypendia sportowe oraz obozy sportowe dla utalentowanej młodzieży, umożliwiające rozwój sportowy oraz edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

3. Integracja Społeczna przez Sport
– Organizacja treningów i meczów sportowych dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz migrantów, promujących integrację społeczną oraz równość szans w dostępie do aktywności fizycznej.
– Programy partnerskie i wymiany międzykulturowe, które umożliwiają wymianę doświadczeń i budowanie relacji poprzez wspólne pasje sportowe.

4. Ścisła współpraca z klubem sportowym „Lublinianka”
– Organizowanie szkoleń, treningów i meczów we współpracy z legendarnym, lubelskim klubem sportowym „Lublinianka”.
– Organizowanie naborów utalentowanej młodzieży do Szkółki Piłkarskiej prowadzonej przez Lubliniankę.

5. Współpraca z Ludowymi Zespołami Sportowymi:
– Wsparcie przy organizacji imprez sportowych.
– Organizowanie wymian zawodniczych z klubami w Polsce i za granicą.
– Programy szkoleniowe oraz wsparcie techniczne i merytoryczne.
– Turnieje i zawody sportowe o puchar GGE i KS Lublinianka.

Scroll to Top